Vi tilbyder giftfri rottebekæmpelse

Til virksomheder, bolig- og grundejerforeninger

Effektiv rottebekæmpelse i kloakken

  • Yderst effektiv rottefælde og rottespærre.
  • Når rotterne møder fælden i kloakken, aflives de øjeblikkeligt.
  • Dræber rotterne i kloakken, i deres hjemmevante miljø.
  • Rydder hele kloaksystemet permanent for rotter.

Fase 1

I fase 1 laver vi gennem en bekæmpelsesplan, som er fastlagt på baggrund af tegninger over kloaknettet.
Vi kan løse selv de sværeste bekæmpelsesopgaver, og samtidig sikre at rotteproblemet ikke vender tilbage.
Fælden har sensorer, der registrerer når rotter bevæger sig forbi den i kloakken. Rotten aflives vha. strøm, så rotten dør med det samme. Den døde rotte skylles videre ud i kloaksystemet.

Fase 2

I den afsluttende fase installere vi en mekanisk rottespærre. Den er konstrueret med et dobbelt spjæld, som låses indbyrdes ved hjælp af et patentanmeldt låsesystem.
Det gør at spildevand eller regnvand kan passere uhindret i afløbsretningen, men at rotterne ikke kan bevæge sig forbi i modsat retning. Spærrene er fremstillet i rustfrit stål og kan monteres i alle typer rør og materialer

 

Kontakt os allerede i dag!

Telefon 56 27 40 19

Mobil 40 13 91 18

E-mail Send Mail